صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : چهارشنبه 1 شهریور 96


اعضای هیئت علمی گروه مخابرات


سعید سریزدی
استاد
دکترا، دانشگاهBrunel، انگلستان

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/sasaryazdi
پست الکترونیکی :Saryazdi@uk.ac.ir
تلفن :034-31322503

سعید رضا صیدنژاد
دانشیار
دکترا،دانشگاهImperial College، انگلستان

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/saseydnejad
پست الکترونیکی :Sseydnejad@uk.ac.ir
تلفن :034-31322507
 
 سیامک طالبی
دانشیار
دکترا،دانشگاهlondon، انگلستان

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/sitalebi
پست الکترونیکی :Siamak.Talebi@uk.ac.ir
تلفن :034-31322505
 
طاهره عباسپور
مربی
کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتي اصفهان

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/taabaspor
پست الکترونیکی :Abaspour@uk.ac.ir
تلفن :034-31322515
 
داریوش عباسی مقدم
استادیار
دکترا،دانشگاه علم و صنعت

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/dabbasi
پست الکترونیکی :Abbasimoghadam@uk.ac.ir
تلفن :034-31323241
 
آرش مختاری
استادیار
دکترا،دانشگاه شریف

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/armokhtari
پست الکترونیکی :
تلفن :034-31322535
 
حسین نظام آبادی پور
استاد
دکترا، دانشگاه تربيت مدرس

زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال : http://www.uk.ac.ir/nezam
پست الکترونیکی:
Nezam@uk.ac.ir
تلفن :034-31322510

 
حسین نوروززاده
مربی
کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتي اصفهان
زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/honorouzzadeh
پست الکترونیکی :Norouzzadeh@uk.ac.ir
تلفن :034-31322515

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.