صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : پنجشنبه 30 شهریور 96


اعضای هیئت علمی گروه کنترل

مجتبی برخورداری
استادیار
دکترا، دانشگاه علم و صنعت ايران
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/mobarkhordari
پست الکترونیکی :
Barkhordari@uk.ac.ir
تلفن :034-31322516

 
محمود سموات
استادیار
دکترا، دانشگاهSheffield، انگلستان
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/masamavat
پست الکترونیکی:  
MSamavat@uk.ac.ir
تلفن :034-31322508
 
علی اکبر قره ویسی
استادیار
دکترا، دانشگاه فردوسي مشهد
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/algharehveysi
پست الکترونیکی
: A_Gharaveisi@uk.ac.ir
تلفن : 034-31322518

 

سیدمحمدعلی محمدی
استادیار
دکترا، دانشگاه شهید باهنر کرمان
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/semohammadi
پست الکترونیکی: 
A_Mohammadi@uk.ac.ir
تلفن :034-31322517

 


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.