صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : پنجشنبه 30 شهریور 96


کارکنان

نام و نام خانوادگی
سمتتلفنپست الکترونیکی
  مریم ارجمند
 کارشناسی اموزش و مربی آزمایشگاه
 31322523
 
  مریم احمدی
 مسئول دفتر بخش و کارشناس آموزشی الکترونیک و مخابرات 31322500
 
 فاطمه نژاد ملایری
 مربی آزمایشگاه
 31322522
 
 رضا مرتضوی
 مربی آزمایشگاه
 31322524 
 مرجان امیری
 کارشناس آموزشی قدرت و کنترل
 31322500 
 سید محمد علی موسوی
 تکنسین کارگاه برق
 31322531 


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.